Hướng dẫn cấu hình Firewall trên KDATA Cloud

(Ngày: 27/06/2019)
Trên Kdata Cloud có một chức năng Tường Lửa (Firewall) giúp cho VPS/Server bảo mật tốt hơn. Tính năng này cũng đơn giản nên tranh thủ làm bài hướng dẫn ngắn để các bạn tự setup firewall cho VPS của mình trên Kdata cloud.
 
TẠO FIREWALL
1. Truy cập vào Dashboard
2. Trên thanh sidebar mở tab Network chọn Firewall
3. Click Create
4. Xuất hiện hộp thoại CREATE FIREWALL
  • Name: chỉ định tên cho firewall
  • Description: mô tả
  • Click Create
XOÁ FIREWALL
1. Trên danh sách firewall,chọn firewall muốn xoá nhấn nút Action
2. Chọn Delete
THÊM RULE CHO FIREWALL
1. Trên danh sách Firewall chọn firewall cần thêm rule click Action,chọn Manager rules
2. Trên trang chi tiết Firewall click chọn Add rule
3. Xuất hiện hộp thoại ADD RULE FOR FIREWALL
4. Một số Rule phổ biến
  • Mở port SSH 22
  • Mở port FTP
6. Danh sách hiển thị các Rule đã tạo
XOÁ RULE TRÊN FIREWALL
1. Trên danh sách firewall,chọn firewall muốn xoá nhấn nút Action,chọn Manage rules
2. Chọn rule cần xoá,chọn Delete