Hướng dẫn cấu hình Hard Drive trên KDATA Cloud

(Ngày: 12/07/2019)
Hướng dẫn sử dụng chức năng thêm SSD (hard drive) vào VPS của KDATA Cloud
TẠO MỚI HARD DRIVE
1. Truy cập vào Dashboard
2.Trên thanh sidebar mở tab Servers chọn Hard drive
3. Click Create
4. Xuất hiện hộp thoại CREATE HARD DRIVE
  • Name: chỉ định tên cho hard drive (ổ cứng).
  • Size: lựa chọn dung lượng ổ cứng.
  • Description: mô tả.
  • Click Create.
THÊM Ổ CỨNG MỚI VÀO VM-ATTACH HARD DRIVE
1. Trên danh sách Hard Drive lựa chọn ổ cứng vừa tạo.
2. click Action chọn Attached to.
3. xuất hiện hộp thoại ATTACH HARD DRIVE TO VM.
  • Select VM: chọn VM cần gắn thêm ổ cứng (Hard drive).
  • Click Accept.
4. Danh sách hiển thị ổ cứng đã được gắn thành công..
GỠ BỎ Ổ CỨNG RA KHỎI VM-DETACH HARD DRIVE
1. Trên danh sách,xác định tên ổ cứng cần gỡ bỏ (detach).
2. Click Action chọn Detach hard drive from VM.
*Lưu ý: trước khi thực hiện gỡ bỏ ổ cứng,quý khách vui lòng unmount ổ cứng trên Hệ điều hành trước để tránh gây ra lỗi.
TĂNG DUNG LƯỢNG Ổ CỨNG VM-RESIZE HARD DRIVE
1. Detach hard drive (gỡ bỏ ổ cứng khỏi VM).
2. Click Action chọn Extend Hard drive.
3. Chọn kích thước ổ cứng.
4. Click Accept.
5.Danh sách hiển thị ổ cứng đã được resize.