Hướng dẫn sử dụng PuTTY SSH vào VPS Linux trên KDATA Cloud

(Ngày: 16/07/2019)
PuTTY được hiểu là phần mềm sử dụng để điều khiển server thông qua mạng internet, Nó hỗ trợ nhiều giao thức mạng, bao gồm SCP, SSH, Telnet, rlogin... PuTTY ban đầu được viết dành riêng cho hệ điều hành Windows, nhưng hiện nay nó đã được viết cho nhiều hệ điều hành khác như Unix, hệ điều hành MacOS, Symbian, Windows Mobile và android. PuTTY không phải chữ viết tắt nào trong tiếng anh. PuTTY được sử dụng để điều khiển VPS.
 
DOWNLOAD PHẦN MỀM PUTTY
CÀI ĐẶT PHẦN MỀM PUTTY
Bước 1: mở putty-0.71-installer.msi vừa download về,chọn Next.
Bước 2: đường dẫn mặc định,chọn Install.
Bước 3: để tạo Shortcut chọn như hình,click Install.
Bước 4: sau khi cài đặt hoàn tất chọn Finish.
SSH VÀO SERVER BẰNG PUTTY
Bước 1: mở phần mềm PuTTY
Bước 2: điền địa chỉ IP của VPS,port mặc định 22
Bước 3: chọn Open
Bước 4: nhập mật khẩu.
Lưu ý: mật khẩu sẽ được cấp trong email ngay khi bạn khởi tạo VPS,vui lòng kiểm tra email để nhận mật khẩu đăng nhập.