lỗi port 80 in use by "unable to open process" with pid 4!

(Ngày: 08/04/2019)

Hỏi về: lỗi port 80 in use by "unable to open process" with pid 4!

Em đang chạy website viết bằng PHP và MySQL sử dụng XAMPP trên hệ điều hành Windows. Trước đó thì em vẫn khởi động XAMPP được và chạy website bình thường
. Nhưng hôm nay không hiểu sao sau khi bấm vào nút Start để khởi động Apache thì bị lỗi sau:

10:01:33 PM [Apache] Problem detected!
10:01:33 PM [Apache] Port 80 in use by "Unable to open process" with PID 4!

Em có thử gỡ XAMPP và cài lại nhưng vẫn bị lỗi. Trước đấy em chưa từng gặp lỗi này và cũng không cài thêm phần mềm nào mới vào máy.

Kdata trả lời: 

Xin chào bạn, lỗi như bạn mô tả thì Xampp đang bị chiếm port 80, vì vậy có 2 cách cho bạn giải quyết

lỗi port 80 in use by "unable to open process" with pid 4!

Cách 1: Tắt ứng dụng sử dụng cổng 80

Để tắt ứng dụng đang sử dụng cổng 80 thì trước tiên bạn cần tìm ra ứng dụng nào đang chiếm cổng này.

Để làm việc này bạn mở chương trình cửa sổ dòng lệnh Command Prompt trên máy tính. Khởi động Command Prompt bằng các bấm phím Windows(phím có biểu tượng logo Windows). Sau đó nhập vào ô tìm kiếm cho cmd.exe và click vào kết quả trả về. Và sau đó ở cửa sổ mở ra bạn nhập vào câu lệnh dưới đây và gõ Enter để chạy:

netstat -aon | findstr :80

Ở kết quả trả về, bạn chú ý tới giá trị của cột PID (Process Identifier) của ứng dụng nào đang chiếm giữ cổng 80. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng chương trình quản lý tác vụ của Windows có tên là Task Manager để tắt ứng dụng sử dụng cổng 80 với giá trị PID mới tìm được.

Lưy ý: Thông thường thì Skype và IIS là các ứng dụng phổ biến chiếm cổng 80. Bạn có thể thử tắt hai chương trình này lại và sau đó khởi động lại Apache.

Cách 2: Đổi port 80 sang một port khác, chẳng hạn 8080.

Với cách này thì bạn làm theo hướng dẫn của link bên dưới nhé.

Error Apache shutdown unexpectedly

Chúc bạn thành công, và luôn ghé Kdata nhé.