File .htm và .html khác nhau thế nào?

(Ngày: 17/12/2019)
File .htm và .html khác nhau thế nào? Hãy cùng đi tìm sự khác biệt trong bài viết dưới đây.

Nếu bạn đã sử dụng internet trong thời gian dài thì ắt hẳn có thể nhận thấy 2 đuôi file khác nhau là .htm và .html cho cung một loại file. Cả 2 phần mở rộng này đều dành cho file HTML (HyperText Markup Language).

  • File với phần mở rộng .htm và .html đều là các file văn bản thuần.
  • Chúng đều được sử dụng để tạo nên các trang web.

File .htm và .html khác nhau như thế nào?

.htm và .html khác nhau thế nào?

Không có sự khác biệt giữa file .htm và .html. Chúng có thể được sử dụng để thay thế cho nhau. VÌ vậy, bạn có thể đổi tên một file với phần đuôi .html thành .htm và ngược lại. Trình duyệt web sẽ vẫn hiển thị nội dung dưới cùng một hình thức.

Điểm khác biệt duy nhất chính là độ dài của các phần mở rộng. Vậy thì tại sao có đến 2 cách đặt phần mở rộng khác nhau cho cùng một loại file. Câu trả lời đó là trền nhiều hệ điều hành, phần mở rộng của file chỉ được sử dụng 3 ký tự. Thế nên rất nhiều trang web được tạo từ trước sẽ có phần mở rộng là .htm. Về sau với những lý do kỹ thuật, phần mở rộng .html được áp dụng với các file HTML.

viblo.asia