Cách đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu

(Ngày: 30/12/2019)
Bạn vì một lý do nào đó mà đã quên đi mật khẩu trong Ubuntu. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu, cùng tham khảo nhé.

Bước 1: Khởi động lại máy.

Tại màn hình đăng nhập, bạn phải khởi động lại máy và thực hiện theo những bước sau:

Cách đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu

Ubuntu được cài song song với một hệ điều hành khác. Một màn hình tương tự như ảnh trên sẽ xuất hiện. Nếu máy của bạn chỉ cài đặt Ubuntu thì khi khởi động máy sẽ vào thẳng Ubuntu nên màn hình kia sẽ không xuất hiện. Để nó xuất hiện thì khi khởi động máy, bạn phải nhấn giữ đồng thời phím shift cho đến khi màn hình đó xuất hiện thì thả phím ra.

Bước 2: Dùng phím mũi tên lên xuống chọn dòng Advanced options for Ubuntu.

Bước 3: Sẽ xuất hiện một màn hình nữa, chọn dòng có chữ Recovery mode để vào chế độ Recovery mode.

Cách đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu

Bước 4: Lại hiện màn hình mới, chọn dòng có chữ root để đăng nhập vào hệ thống với quyền ROOT.

Cách đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu

Bước 5: Lúc này, hệ thống chỉ cho phép đọc (read-only) chứ không cho ghi. Bạn cần chạy lệnh sau để thay đổi trạng thái hệ thống.

mount -n -o remount,rw /

Cách đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu

Bước 6: Chạy lệnh bên dưới.

cd /home && ls

Cách đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu

Lệnh trên dùng để in ra danh sách người dùng trong Ubuntu.

Bước 7: Dùng lệnh bên dưới để thay đổi mật khẩu.

passwd [username]

Ví dụ: passwd 123@abc

Cách đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập 2 lần mật khẩu mới. Bạn cứ nhập xong mật khẩu rồi Enter.

Bước 8: Hệ thống báo đổi mật khẩu thành công password updated successfully. Gõ tiếp lệnh reboot để khởi động lại máy.

reboot

Cách đặt lại mật khẩu khi quên trong Ubuntu

Chúc bạn thành công.

>> Bạn có thể xem thêm: Hướng dẫn cài đặt VNC và Remote Destop VPS Ubuntu

viblo.asia